YASAL UYARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Yasal Uyarı

Aşağıdaki hükümler, şahsen ve/veya posta ile Kanada Vize Başvuru Merkezlerinde Hizmet almayı tercih eden veya tercih etmeyi planlayan tüm Başvuru Sahipleri için geçerlidir.

VF Worldwide Holdings Ltd (hereinafter referred to as bundan böyle “VFS” olarak anılacak) Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosuna (“IRCC”) akdedilen sözleşme kapsamında hizmet sunan bağımsız bir ticari kuruluştur. Bu yetkisiyle, VFS, iştirakleri veya ortakları vasıtasıyla Kanada Vize Başvuru Merkezlerini işletmektedir ve geçici oturma vizesi, izni başvuruları yanı sıra Kanada daimi oturma iznine sahip kişiler için seyahat belgeleri başvurularına ilişkin IRCC için idari görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Başvuru Sahipleri, kullandıkları hizmetler için VFS'ye ödedikleri ücretlerin hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul etmektedir.

Başvuru Sahipleri, vize başvurularına ilişkin bir karara varmak amacıyla ek belge veya mülakat talep etme hakkına sahiptir.

VFS aşağıdaki taahhüt veya garantileri vermemektedir:

 1. Herhangi bir başvurunun sonucu.
 2. İşbu belgede aksi belirtilmediği sürece, VFS, bir vize başvurusunun değerlendirilme sürecinde oluşan herhangi bir gecikme veya başvurunun reddedilmesi bakımından yaralanma, zarar veya ziyandan sorumlu değildir ve buna ilişkin her türlü yükümlülüğü reddetmektedir.
 3. Pasaportlar dahil Başvuru Sahibinin belgelerinin taşınması esasında makul önlemleri alacak olan VFS, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir yaralanma, zarar veya ziyandan, Başvuru sahiplerine karşı, sözleşmede, haksız muamele veya başka şekilde yükümlü veya sorumlu olmayacaktır (aşağıdaki belirtilen kapsam hariç olmak üzere).

 1. Kanada Vize Başvuru Merkezleri ve Alt Yüklenicileri tarafından pasaportların ve belgelerin taşınması;
 2. Başvuru Sahiplerinin yararlandığı herhangi bir katma değerli hizmet.
 3. Doğal afet durumları;
 4. Herhangi bir ölçüde kaza veya hırsızlık;;
 5. Kanada Vize Başvuru Merkezi ve Alt Yüklenicilerinin kontrolü dışındaki herhangi bir diğer durum.

Bir pasaportun kurye tarafından taşınırken veya VFS ve/veya Kanada Vize Başvuru Merkezi/yetkili Altyüklenicileri tarafından muhafaza edilirken kaybolması veya zarar görmesi halinde, VFS, ve/veya Kanada Vize Başvuru Merkezi/yetkili Altyüklenicilerinin yükümlülüğü, sadece kaybolan veya zarar gören pasaportun normal başvuru prosedürü ile yenilenmesi için ilgili kurumun aldığı resmi ücretlerin karşılanmasıyla sınırlıdır. VFS ve/veya Kanada Vize Başvuru Merkezi/Yetkili Altyüklenicileri, pasaport veya destekleyici belgelerinin kaybolması veya zarar görmesinden dolayı bir Başvuru Sahibinin maruz kaldığı dolaylı zarar veya ziyanlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Vize Başvuru Merkezi tarafından sunulan ve bu internet sitesinin Hizmet ve Hizmet Ücreti Tarifesi sayfasında gösterilen tüm hizmetlerin ücretleri iade edilmemektedir.

VFS bu internet sitesinde Başvuru Sahibinin ziyaret etmek isteyebileceği başka internet sitelerini açan linkler sunmaktadır. VFS böyle internet sitelerini gözden geçirmemekte ve içerikleri hakkında kontrole sahip değildir. Bu nedenle, VFS, Başvuru Sahiplerinin bu internet sitelerini ziyaret etmesi ve ilgili hizmetlerden faydalanmasından dolayı herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir. Başvuru Sahibinin başka bir siteye girmesi halinde, bu sitenin şart ve koşullarına da tabidir. Ancak, hiçbir VFS çalışanı/alt yüklenicisinin burada belirtilen içerikleri, değiştirme, düzeltme ve genişletme hakkına veya yetkisine sahip olmadığını önemle belirtiriz.

İşbu Koşullar her türlü açıdan yerel kanunlarca idare edilecek ve işbu Koşullardan doğan herhangi bir ihtilaf yerel mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine intikal edecektir.

 

Gizlilik Politikası

Kapsam

VFS Global Services (bundan sonra 'VFS' olarak anılacak) Kanada, Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosunun ("IRCC") bağımsız bir partnerdir ve geçici oturma vizesi, izin ve seyahat belgesi başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili olarak idari görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. İşbu Gizlilik Politikası, Vize ve izin başvurularında bulunan kişilerden (bundan sonra "Başvuru Sahibi" olarak anılacak) aldığı kişisel bilgileri nasıl aldığı, kullandığı, ifşa ettiği ve yönettiğini ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlara nasıl sunduğunu açıklamaktadır.

Kişisel bilgileri toplama ve kullanma amacı

Kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlarla alınabilir:

 • Geçici konaklama vizesi, izin ve seyahat belgesi başvuruları için talepleri işlemek;
 • Başvuru durumuyla ilgili taleplere yanıt vermek;
 • Başvuruları izlemeks; and
 • Başvuru sorularına yanıt vermek (hepsi birlikte, "Hizmetler")

VFS sadece Hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla Başvuru Sahiplerinden kişisel bilgiler almaktadır. Kişisel Bilgilerin VFS'ye sağlanması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi sağlamayı reddetmeniz, ancak, istenen Hizmetleri sağlama kabiliyetimizi sınırlandırabilir. Kişisel bilgiler, doğrudan Başvuru Sahiplerinden veya Başvuru Sahiplerinin yetkili temsilcilerinden alınabilir. Başvuru sahibi, doğrudan veya dolaylı onay durumlarında onay formuyla onaylarını vermelidir.

Başvuru Süreciing: Başvurunun İşlenmesi: Başvuru sahiplerinden, vize başvuru formunda, adı/soyadı, fotoğraf, adres, doğum tarihi, telefon numarası, pasaport bilgileri, doğum belgesi, gelir, vatandaşlık durumu, medeni durum ve iş durumu, adli ve eğitim bilgileri dahil belirli kişisel bilgileri sağlaması istenebilir. Bu kişisel bilgiler, vizeler ve izinler için Başvuru Sahiplerinin taleplerini değerlendirmek amacıyla Kanada Hükümeti ve/veya ilgili Kanada Vize Bürosuna belgelerin sunulması için alınmaktadır. Bu kişisel bilgiler ayrıca başvuru zamanında onaylandığı şekilde Kanada Vize Bürosu tarafından başvuru değerlendirildiğinde Başvuru Sahiplerinin pasaportları ve belgelerini iade etmek için kullanılacaktır.

 

Başvuru Durumu:Başvuru Sahipleri, vize, izin veya seyahat belgesi başvurularının durumları hakkında güncel durumu almak için telefon ile adlarını ve referans numaralarını veya benzersiz başvuru takip numaralarını sağlamayı tercih edebilir.

 

Online Başvuru formu:Başvuru Sahiplerinin, başvurularının durumlarını takip edebilmek amacıyla internet sitemize doğrum tarihleri ve başvuru takip numarasını girmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Sahiplerinin Soruları:Bir soru veya açıklama için telefon ile bizimle iletişim kurmanız halinde, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, adres, e-posta adresi, başvuru tarihi ve takip numarası gibi belirli kişisel bilgiler alınabilir. E-postayla iletişimin güvenli olmayabileceğini dikkatinize sunarız. Başvuru Sahipleri, e-posta veya telefon ile iletişim kurarken pasaport numarası gibi kişisel bilgiler sağlamamalıdır. Başvuru Sahiplerinin, e-posta üzerinden talep edilen hizmet veya yapılan başvurunun detaylarını açıkça belirtmemelerini tavsiye ederiz.

 

Kişisel Bilgilerin Açıklanması:VFS, işbu politikada, Kanada Hükümetinin kabulüyle aksi belirtilmediği sürece kişisel bilgilerini ifşa etmeyecek, satmayacak, kiralamayacak veya başka türlü aktarmayacaktır. Kişisel bilgileriniz sadece işbu politikada belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. VFS, herhangi bir mahkeme emri, devam eden yargı süreci veya VFS'ye karşı açılmış bulunan diğer yasal işlemlere riayet etmek için kanunlarca gerekli kılınması halinde kişisel bilgilerinizi ifşa edebilir veya yasal talepler, suç soruşturmaları, yargılama hususları, ulusal güvenlik veya suç teşkil eden faaliyetlerin önlenmesi, soruşturulması, tespiti, yargılanmasına karşı yasal haklarını kullanmak veya savunma yapmak amacıyla kişisel bilgilerinizi ifşa edebilir.

 

Kanada'ya Aktarım:VFS tarafından alınan kişisel bilgiler, başvurunun değerlendirilmesi veya Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli olan amaçlar doğrultusunda Kanada'da bulunan Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bürosuna ("IRCC") aktarılacaktır. Elektronik formattaki bilgiler, Kanada'da bulunan veri merkezilerinde saklanan VFS veritabanlarında muhafaza edilecektir. VFS tarafından başvuru sahibinden alınan biyometrik bilgiler doğrudan Kanada'daki Kanada Hükümetine aktarılacaktır.

 

Hizmet Sağlayıcı Düzenlemeleri:VFS, kişisel bilgilerinizi adımıza hizmetler sağlayan üçüncü taraflara transfer edebilir (veya başka türlü sunabilir). Örneğin, kurye hizmetleri sağlamak için hizmet sağlayıcılarını kullanabiliriz. Ad, adres, telefon numarası gibi kişisel bilgiler kurye hizmeti sağlayıcılarına verilebilir. Kişisel bilgiler SMS servis sağlayıcısıyla paylaşılmayacaktır. Kişisel bilgileriniz Kanada dışında bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından muhafaza edilebilir ve işlenebilir. Hizmet Sağlayıcılarına, belirlenen görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgiler sağlanır ve kendi amaçları için kişisel bilgileri kullanma veya ifşa etme yetkisi vermiyoruz.

 

Çerezler

Çerezler, VFS internet sitesini ziyaret ettiğinizde sisteminizde veya internet etkin cihazlarda saklanabilecek dosyalar veya bilgi parçalarıdır. VFS internet sitesine giriş yaptığınızda, çerezleri kullanmamızı onaylamış oluyorsunuz. Çerez kullanmamızı kabul etmiyor iseniz, internet sitemizi ziyaret etmemelisiniz. Kullandığımız çerezlerin devre dışı bırakılması halinde, internet sitemizdeki kullanıcı deneyimini etkileyebilirler. VFS internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgileri kullanarak kişisel bilgilerinize ulaşamayız.

 • VFS internet sitesi sadece çerezlerin kullanılmasıyla mümkün olan bazı özellikler sunmaktadır..
 • Çerezler, başvuru sahiplerini veya internet sitesi kullanıcılarının tespit edilmesi ve oturumlarının sürekli açık kalmasını sağlar
 • Çerezlerin çoğu "oturum çerezidir" yani bir oturumun sonunda başvuru sahibinin/internet sitesi kullanıcının sabit diskinden otomatik olarak silinmektedir. "Kalıcı çerezler" internet sitelerimize yapılan birden fazla ziyarette etkin olan çerezlerdir.
 • Başvuru sahibi / internet sitesi kullanıcısı, başvuru sahibinin veya internet sitesi kullanıcısının internet sitesinin kullanımını olumsuz etkilemesine rağmen, tarayıcıları izin veriyor ise çerezleri her zaman reddetme seçeneğine sahiptir.
 • Başvuru sahibi / internet sitesi kullanıcısı, IRCC internet sitesine linkler ve/veya IRCC tarafından onaylanan diğer linkler gibi VFS'nin kontrolünde bulunmayan internet sitelerinin belirli sayfalarında bulunan linkler veya üçüncü taraflardan çerezlerle karşılaşabilir, VFS ve diğerlerinin arasında yükleniciler, bağlı şirketleri, ana şirketleri istenmeyen e-postalara müsamaha göstermemektedir. Kullanıcı veya kullanıcılar, VFS Global internet sitesini veya içeriğine eklemeler, değişiklikler yapma, tahrif etme, izinsiz girme, kötüye kullanma veya suiistimal etmeleri beklenmemekte ve bu konularda izin ve lisans verilmemektedir. İstenmeyen mesaj/e-posta veya dolandırma amaçlı e-postalarla ilgili sorunları VFS'ye bildirmek için lütfen communications@vfsglobal.com adresini kullanınız
 • Başvuru sahibi / internet sitesi kullanıcısı, istenmeyen posta göndermek veya kullanıcı sözleşmemizi başka türlü ihlal edebilecek içerik göndermek için VFS iletişim araçları veya internet sitesini kullanamaz. VFS, mesajları gönderilmeden önce virüsler ve diğer yasadışı veya yasak içerik için filtreler ve otomatik olarak taratır. VFS, gönderdiği veya aldığı e-posta mesajlarını çeşitli formatlarda kalıcı olarak saklamamaktadır. VFS, üçüncü taraflara herhangi bir e-posta adresini satmaz veya kiralamaz.

 

Güvenlik

VFS, kontrolümüz veya sahipliğimiz altında bulunan kişisel bilgilerin korunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan önlemler uygulamıştır. Sahipliğimiz ve kontrolümüz altında bulunan kişisel bilgilerin izinsiz erişimi, kullanımı, değiştirilmesi ve ifşa edilmesine karşı korumada yardımcı olma çabasıyla makul idari, teknik, fiziksel ve örgütsel korumalar sağlamaktayız.

 

Muhafaza & İmha

Başvuru sahiplerinden alınan başvuru paketleri VFS tarafından kopyalanmayacak veya muhafaza edilmeyecektir. Kişisel bilgileri içeren herhangi bir diğer basılı, fiziksel kopyalar, formlar veya diğer kayıtlar pasaportun başvuru sahibine iade edilmesinden sonraki otuz (30) gün içinde güvenli bir kağıt kesme işlemiyle yok edilecektir.

Başvuru sahibine ait kişisel bilgiler, takip soruları için Başvuru Sahiplerinin tarafımızla iletişime geçmelerinde yardımcı olmak amacıyla, pasaport ve belgelerin Başvuru Sahibine iade edilmesinden sonraki en geç otuz (30) gün boyunca elektronik formatta muhafaza edilecektir. VFS kişisel bilgilerin saklanması için kullanılan ekipman veya cihazların veya kişisel bilgilerin yok edilmesi için güvenli yöntemler kullanmaktadır. VFS, kişisel bilgilerin yok edilmesi sırasında, izinsiz tarafların erişim sağlamasını önlemek için uygun önlemek için uygun önlemler anlamaktadır ve kişisel bilgilerin saklanması için kullanılan ekipman veya cihazların yok edilmesinde (örn: dosya dolapları, bilgisayarlar, disketler ve ses bantları), saklı bilgileri silmek ve başka türlü izinsiz taraflarca erişimi engellemek için uygun önlemler almaktadır.

 

Yasal

VFS ve hizmet sağlayıcıları, kişisel bilgilerinizi arama emri veya yasal olarak geçerli bir sorgulama veya emre veya sözleşmenin veya kanunların ihlal edilmesi halinde soruşturma kurumuna yanıt vermek veya başka türlü geçerli kanunlarca gerekli kıldığını veya izin verildiği şekilde sağlayabilir. VFS ayrıca hukuk davalarının açılması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu hallerde veya başka türlü kanunların izin verdiği durumlarda kişisel bilgilerinizi ifşa edebilir.

 

Üçüncü Taraf Linkleri

İnternet sitemiz, IRCC internet sitelerine linkler veya IRCC tarafından izin verilen diğer linkler gibi VF tarafından işletilmeyen veya sahip olunmayan diğer sitelere linkler içerebilir. Bu linkleri kolaylık amacıyla sağlamakta olup bu VFS'nin bu diğer internet siteleriyle ilişkili olmak zorunda olduğu anlamına gelmemektedir. Ne VFS, ne de yetkilileri, çalışanları veya temsilcileri diğer internet siteleri veya içerikleri için niteliği ne olursa olsun herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip değildir, bunlardan hiçbirisi VFS veya bağlı şirketleri tarafından onaylanmamış veya doğrulanmamıştır.
Linki verilen internet siteleri, kendilerine ait ve bağımsız gizlilik politikaları, bildirimler ve kullanım koşullarına sahip olup bunları dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz. Böyle internet siteleri üzerinde herhangi bir kontrole sahip değiliz ve bu nedenle linki yer alan sitelerin kişisel bilgi uygulamalarından sorumlu veya yükümlü değiliz.

 

Kişisel Bilgilerinizi erişim

Sahipliğimizde ve kontrolümüzde bulunan kişisel bilgilere ulaşma, güncelleme ve yanlışlıkları düzeltme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıda sağlanan iletişim bilgisini kullanarak e-posta veya posta göndererek bilgilere erişme, güncelleme ve yanlışlıkları düzeltme talebinde bulunabilirsiniz.

VFS, Başvuru Sahibi tarafından sağlanan bilgilerin gerçekliği veya doğruluğundan sorumlu tutulamaz. VFS sağlanan bilgilerinin doğruluğunun sağlanması Başvuru Sahibinin görevidir.

 

Vazgeçme hakkı (Onayın Geri Çekilmesi):

VFS gizliliğinize saygı göstermektedir ve iletilmesi gereken bilgileri veya verileri sağlamama seçeneği sunmaktadır. Daha önce verilmiş olan bir onayı geri çekebilirsiniz. Ancak bunun yazılı olarak VFS'ye bildirilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin onayını geri çekmesi halinde, VFS, kendisine Vize Başvuru Merkezi idari destek hizmetlerini sağlayamayacaktır.

 

Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerı

İşbu Gizlilik Politikasın muhtelif zamanlarda güncellenebilir ve başvuru sahiplerine en son politika beyanına ulaşmak için internet sitemizi ziyaret etmelerini öneririz.

 

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Politikası veya burada açıklanan uygulamalar hakkında sorularınız olması halinde, daha fazla bilgi için lütfen privacy@vfsglobal.com bir e-posta gönderiniz.

 

Şikayetler ve Sorular

VFS'nin Gizlilik Politikasına riayet etmediğine inandığınız herhangi bir zamanda, lütfen privacyofficer@vfsglobal.com adresinden bize e-posta ile bildiriniz ve sorunu derhal belirlemek ve çözmek için ticari olarak makul her türlü çabayı göstereceğiz.

 

Kurumun bilgi yönetim uygulamaları hakkındaki şikayetlerinizi veya sorularınızı privacyofficer@vfsglobal.com adresinden gizlilik yetkilimize iletebilirsiniz. Şikayetlerinizi Kanada Gizlilik Komisyonu Bürosuna https://www.priv.gc.ca/en/ adresinden iletme hakkına da sahipsiniz

 

 

Dolandırıcıların iş tekliflerine dikkat ediniz

Dolandırıcı İşe Alım / İstihdam Teklifleri

Kendilerini VFS Global temsilcileri veya çalışanları olarak yanlış tanıtan kişilerin, kişisel verileri çalmak veya para talep etmek amacıyla insanlara dolandırıcılık amacıyla hayali iş fırsatları teklif ettiği VFS Global'in dikkatini çekmiştir. Sizleri herhangi bir ücret/para ödenmesini gerektiren veya para karşılığında çalışma vizesi vaat eden böyle bir iş teklifi aldığınızda dikkat ve sağduyu göstermesini tavsiye etmektedir. Söz konusu teklifler tamamen yalan olup geçerli değildir. VFS Global bir Kariyer ajansı değildir ve işe alım hizmeti sunmamaktadır. Dolandırıcılar başlıca internet, e-posta, telefon vs. kullanmaktadır. Böyle dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını konusunda insanları uyarıyoruz.

VFS Global'in bir vize işleme şirketi olduğunu ve vize başvurusunu işlemek için idari görevlerini yerine getirmek için sadece devlet ve diplomatik temsilcilikleriyle birlikte çalıştığını bilgilerinize sunuyoruz. Ne VFS Global ne de temsilcileri, hiçbir şekilde VFS Global bünyesinde veya dışında istihdam fırsatları sunmak için kişilerden para talep etmemektedir. VFS Global tarafından gönderildiğini iddia eden ve para talep eden herhangi bir teklif almış olmanız halinde, bu teklifler dolandırıcılık amacını taşımaktadır..


İşe alım dolandırıcılığının uyarı işaretleri

VFS Global'in süreçleri ve etik uygulamalarını ihlal eden işe alım dolandırıcılıklarının bazı örnekleri aşağıda yer almaktadır:

 • E-posta, resmi bir VFS Global e-posta adresinden değil ancak Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo vs. gibi ücretsiz e-posta hizmetinden gönderilmektedir. Bu e-postanın sahte bir e-posta adresinden gönderilmesi de mümkündür.
 • Sizden gizli veya şahsi bilgilerini vermenizin istenmesi.
 • Sizden telefon üzerinden veya bir anlık mesajlaşma tipi bir program üzerinden mülakat yapmanızın istenmesi.
 • Sizden para/ücret talep edilmesi. .
 • Sizden bir başvuru veya çalışma vizesi formları gibi sahte işe alım belgelerini doldurmanızın talep edilmesi (VFS Global adı ve logosu tahrif edilebilir/kopyalanabilir ve izinsiz olarak belgede kullanılabilir).
 • Acil olduğu konusunda ısrarcılık..
 • Çalışma İzni, Vize başvuruları ve benzerlerinin işlenmesi için para talep edilecektir.

 

Böyle işlemler, kurbanları dolandırmayı veya kişisel verileri talep etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kişilerin faaliyetleri cezai ve hukuki sorumluluk taşımaktadır. VFS Global bu hususu ciddiye alırken ve söz konusu yasadışı faaliyetleri soruşturmak ve yargıya intikal ettirmek için yetkili kolluk kuvvetlerine bildirme hakkını saklı tutarken, sıklıka bu kişilerin tespit edilmesi ve yargıya sevk edilmesi güçtür.

Bu nedenle, dolandırıcı veya şüpheli olduğuna veya olabileceğine inandığı, bir mülakat veya iş teklifi için yazılı veya sözlü bir teklif almanız halinde, lütfen bunları göz ardı ediniz. Bu hususu communications@vfsglobal.com

Bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştığını fark etmeniz halinde, yerel polis veya yetkili kurumlarla derhal iletişim geçmenizi ve ayrıca acco@vfsglobal.com adresindeki Uyum Yetkilimize e-posta göndererek dolandırıcılığı bize bildirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.acco@vfsglobal.com

Hiçbir koşulda, VFS Global bu izinsiz kişiler ve/veya faaliyetlerden doğan herhangi bir zarar, ziyan, masraf veya rahatsızlıktan yükümlü veya sorumlu değildir.