Ibigo bifasha mu kubona Visa

Teganya gusura Ikigo gifasha mu kubona Visa

Teganya gusura Ikigo gifasha mu kubona Visa

Kigali Amasaha y’akazi
KIGALI Amasaha y’akazi 08:00-16:30

Ibyo ugomba kumenya

Amakuru y’ingenzi mbere yo gusura Ikigo

Ku kigo

Menya ibikorwa umaze kwinjira mu kigo

Ni iki wakwitwaza

wakwitwaza iki ku munsi wo kubonana

Teguza ubutumire /p>

Teguza kubonana natwe

Ishyura serivisi

Saba Visa yihuta, ikunogeye kandi y’akataraboneka.