Co zabrać ze sobą

Oto co należy zabrać ze sobą do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

 1. Wydruk wiadomości e-mail z potwierdzeniem szczegółów spotkania

  Otrzymany po zaplanowaniu spotkania

 1. Ważny paszport lub dokumenty podróży

  Z co najmniej 2 pustymi stronami na obu stronach.

 1. Wydruk wypełnionego formularza wniosku wizowego

  Tylko niewielkie odręczne zmiany w tym formularzu będą akceptowane w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

 1. Wszelkie dokumenty uzupełniające

  Informacje dotyczące dokumentów, które należy dostarczyć w przypadku Twojego typu wizy, można znaleźć w wytycznych władz Kanady

 1. Jeśli wykupiono dodatkowe usługi online

  Wydruk pokwitowania