Warszawa

Adres

Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

VFS Global Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 23, pokój 223

00-854 Warszawa,

Polska

Godziny pracy

Godziny pracy Od poniedziałku do piątku 08:30 – 16:30
Odbiór paszportów Od poniedziałku do piątku 08:30 – 16:30
Godziny wstępu Od poniedziałku do piątku 08:30 – 16:30

Co należy wiedzieć

Niezbędne informacje przed wizytą

W centrum

Dowiedz się, co się stanie, gdy przyjdziesz do centrum

Co zabrać ze sobą

Co zabrać ze sobą w dniu spotkania

Umów się na spotkanie

Umów się z nami na spotkanie

Zakup usług

Złóż wniosek w szybszy, wygodniejszy i bardziej komfortowy sposób.

Ułatwienia dostępu

We wszystkich Centrach Obsługi Wniosków Wizowych znajdują się rampy dla wózków inwalidzkich. Zachęcamy wnioskodawców, którzy są niepełnosprawni lub mają określone wymagania dotyczące dostępu, aby zabrali ze sobą kogoś do pomocy. W odpowiednich miejscach dostępne są również windy. Należy pamiętać, że pracownicy Centrum Obsługi Wniosków Wizowych będą mogli udzielić pomocy wszystkim wnioskodawcom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepisy bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że dostęp do Centrum Wizowego mają wyłącznie osoby ubiegające się o wizę. Jedynymi wyjątkami od tej zasady są:

  • Dzieci poniżej 18 roku życia muszą przyjść w towarzystwie rodzica lub opiekuna. Nie może to być pracownik Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.
  • Osoby starsze lub niepełnosprawne, które wymagają pomocy w związku ze złożeniem wniosku. Kandydaci, którzy należą do tych kategorii, powinni po przybyciu do centrum wizowego powiadomić personel ochrony.

Telefony komórkowe są dozwolone w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, ale muszą być wyciszone lub przełączone w tryb wibracji. Należy je wyciszyć lub przełączyć w tryb wibracji przed wejściem do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych nie można zabrać urządzeń, których nie można wyciszyć ani przełączyć w tryb wibracji.

W żadnym wypadku nie można robić fotografii, filmować ani nagrywać dźwięku w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Telefony komórkowe należy odłożyć podczas kontaktów z naszymi pracownikami.

W Centrum Obsługi Wniosków Wizowych dozwolona jest tylko jedna torba o wymiarach bagażu podręcznego (45 cm x 30 cm x 20 cm (18” x 12” x 8”)) na wnioskodawcę. Większych toreb nie można zabierać do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych oraz należy je przechować w innym miejscu.

Ze względów bezpieczeństwa następujące przedmioty są niedozwolone w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  • Wszelkie przedmioty elektroniczne lub na baterie. takie jak aparaty fotograficzne, tablety, kasety audio/wideo, dyski kompaktowe, odtwarzacze MP3, dyskietki, laptopy lub przenośne odtwarzacze muzyki, dyski twarde (HDD), urządzenia szpiegowskie, rejestratory audio lub inne urządzenia, które mogą utrudniać funkcjonowanie centrum.
  • Zapieczętowane koperty lub paczki.
  • Wszelkie przedmioty łatwopalne, takie jak pudełka zapałek / zapalniczki / papierosy elektryczne / paliwo.
  • Wszelkie ostre przedmioty, takie jak nożyczki, scyzoryki lub pilniki do paznokci.
  • Broń, przedmioty podobne do broni lub wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe.

Inne przedmioty mogą również być zabronione zależnie od decyzji pracowników ochrony.

Uwaga: Centrum Obsługi Wniosków Wizowych nie może przechowywać przedmiotów zabronionych. Osoby ubiegające się o wizę powinny zaplanować przechowanie tych rzeczy w innym miejscu przed wejściem do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

Wszystkie Centra Obsługi Wniosków Wizowych są monitorowane przez 24 godziny na dobę przez system dozoru CCTV. Obrazy są stale rejestrowane w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywania ich oraz zapewniania bezpieczeństwa publicznego.