Śledź wniosek

Możesz skorzystać z usługi „Śledź swój wniosek” dopiero po przesłaniu wniosku wizowego do Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych oraz otrzymaniu pokwitowania z potwierdzeniem oraz numerem śledzenia. Ta usługa zapewnia informacje o bieżącej lokalizacji Twojego wniosku, nie zaś o dokładnym etapie procesu jego rozpatrywania.

Możesz śledzić swój wniosek przez Internet / czat / infolinię / pocztę e-mail. Aby śledzić swoje zgłoszenie przez Internet, musisz wprowadzić identyfikator śledzenia wskazany na pokwitowaniu otrzymanym od Centrum Obsługi Wniosków Wizowych oraz datę urodzenia.

Poniżej podano sposoby śledzenia wniosku:

Strona internetowa:

Kliknij tutaj w przypadku wniosków złożonych 2 listopada 2019 r. lub później

Czat internetowy: Czatuj teraz

E-mail: Wyślij e-mail na adres info.canpol@vfshelpline.com

Numer infolinii: +48221530042

Odwiedź Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, aby śledzić wniosek:

Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

VFS Global Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla II 23, pokój 223

00-854 Warszawa,

Polska

Możesz skorzystać z usługi wiadomości SMS firmy VFS Global, aby na bieżąco otrzymywać informacje o statusie swojego wniosku. Ta usługa jest jednak dostępna za dodatkową opłatą.

Po dokonaniu oceny wniosku kanadyjskie Biuro Wizowe podejmie decyzję i dołączy do paszportu odcinek wizowy lub wystawi pismo wyjaśniające, dlaczego przyznanie wizy nie było możliwe. Kanadyjskie Biuro Wizowe zwróci Twój paszport do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, zaś pismo poinformuje Cię o statusie wniosku za pomocą preferowanej metody komunikacji.

System śledzenia wniosku przez Internet powiadomi Cię, gdy paszport będzie gotowy do zwrotu. Należy przyjść do Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, aby otrzymać swój paszport.