Często zadawane pytania

Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowyc

Co to jest Centrum Obsługi Wniosków Wizowych (Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych)?

Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych zostało założone w celu zapewniania swoim klientom wsparcia administracyjnego w związku z pomyślnym składaniem wniosków o pobyt czasowy we wszystkich kategoriach (wizy turystyczne, pozwolenia na naukę i pracę) oraz wniosków o wydanie dokumentów podróży do biur Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC) na całym świecie.

 

Who is the Canada Visa Application Centre contractor in Poland?

VFS Global jest prywatną firmą upoważnioną przez Kanadyjski Departament ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC) do prowadzenia Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w Polsce.

 

Czy mogę umówić spotkanie w nagłym wypadku?

Wnioskodawcy, którzy proszą o spotkanie w celu pobrania danych biometrycznych w nagłym wypadku, mogą to zrobić, o ile przedstawią odpowiedni dowód zaistnienia sytuacji awaryjnej w czasie spotkania. Odpowiedni dowód może stanowi notatka lub inny dokument wydany przez urzędnika. Uwaga: taki dowód wystarczy jedynie przestawić oraz nie zostanie zebrany przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych; ponadto umożliwi to jedynie zaplanowanie spotkania w nagłym wypadku w celu rejestracji danych biometrycznych, lecz nie wpłynie to na czas przetwarzania wniosku przez IRCC. W przypadku jakichkolwiek dalszych informacji lub pytań prosimy skontaktować się z biurem obsługi.

Kliknij tutaj, aby Zaplanować spotkanie

 

Przetwarzanie wniosków

 Gdzie złożyć wniosek o wizę?

Wniosek o wizę można złożyć w Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Wnioski można również składać do IRCC za pomocą systemu IRCC do składania wniosków przez Internet (E-Apps).

 

Czy ktoś może złożyć wniosek w moim imieniu?

Możesz wyznaczyć przedstawiciela do złożenia wniosku w Twoim imieniu. W tym celu należy wypełnić formularz Korzystanie z przedstawiciela [IMM 5476] i/lub formularz zgody VFS Global, aby upoważnić przedstawiciela do złożenia lub odebrania pakietu wniosku / koperty z decyzją w Twoim imieniu.

 

Czy za każdym razem muszę składać osobiście odciski palców i robić zdjęcie?

Jeśli składasz wniosek o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie na naukę i/lub pozwolenie na pracę, a dane biometryczne są wymagane, należy je przekazywać tylko raz na 10 lat.

Jeśli składasz wniosek o pobyt stały i dane biometryczne są wymagane, musisz przekazać dane biometryczne za każdym razem, gdy składasz wniosek.

Aby dowiedzieć się, czy musisz podać dane biometryczne, odwiedź stronę http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

 

Kiedy zarejestruję dane biometryczne, jak długo moje odciski palców będą ważne?

Na dzień 31 lipca 2018 r. dane biometryczne są ważne przez dziesięć lat. Jeśli Twoje dane biometryczne zostały zarejestrowane w przeszłości, będą ważne przez dziesięć lat od momentu rejestracji. Ważność wizy lub zezwolenia nie może przekraczać ważności danych biometrycznych. Osoby ubiegające się o pobyt stały będą musiały przekazać dane biometryczne przy każdym wniosku.

Odciski palców zostaną również trwale usunięte, jeśli w ciągu 10 lat otrzymasz obywatelstwo kanadyjskie.

 

Czy muszę przekazać dane biometryczne dla mojego wniosku wizowego?

Aby dowiedzieć się, czy musisz podać dane biometryczne, odwiedź stronęhttp://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

 

Czy w celu przekazania danych biometrycznych wymagane jest umówienie spotkania w Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

Od 2 listopada 2019 r. uprzednie umówienie się na spotkanie w celu zarejestrowania danych biometrycznych jest wymagane przez Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w Polsce.

Aby dowiedzieć się, czy musisz podać dane biometryczne, odwiedź stronęhttp://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.  

Uwaga: VFS Global będzie gromadzić dane osobowe wnioskodawcy wyłącznie w celu zaplanowania spotkania. W tej sprawie wnioskodawca będzie musiał wypełnić formularz zgody

 

Jak zapłacić opłatę na rzecz władz Kanady za mój wniosek wizowy?

Opłatę na rzecz władz Kanady można zapłacić przez Internet za pośrednictwem strony internetowej IRCC kartą kredytową lub kartą debetową banku kanadyjskiego za pomocą serwisu INTERAC® Online, jeśli została zarejestrowana na potrzeby bankowości internetowej na stronie banku. Aby zapłacić opłatę na rzecz władz Kanady, kliknij tutaj.

 

Jak zapłacić opłaty za usługi Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych?

Instrukcje dotyczące płatności za usługi Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych:

Osobiście – gotówką (PLN) oraz kartą kredytową lub debetową

Pocztą – opłaty można wnieść przelewem bankowym na rzecz firmy VFS Global Poland Sp. z o.o. wyłącznie w polskich złotych.

Poniżej znajdują się dane doprzelewu bankowego:

VFS Global Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

Kod BIC / SWIFT – CITIPLPX

Numer IBAN – PL75103015080000000817777007

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa

Aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące opłat na rzecz władz Kanady i opłat za usługi Centrum Obsługi Wniosków Wizowych kliknij tutaj

 

Co stanie się po złożeniu wniosku?

Po przesłaniu wniosku do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych jego pracownicy przeprowadzą kontrolę kompletności na podstawie wymagań IRCC, a następnie prześlą wniosek w Twoim imieniu w następnym dniu roboczym.

Po wydaniu decyzji w sprawie wniosku Urząd Wizowy bezpiecznie zwróci Twój paszport do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, które powiadomi Cię za pomocą preferowanej metody komunikacji. W systemie śledzenia wniosku przez Internet będzie również dostępne powiadomienie, że Twój wniosek jest gotowy do zwrócenia. Twoje zgłoszenie zostanie następnie zwrócone zgodnie z preferowaną metodą zwrotu..

 

Jakiego typu wizy potrzebuję?

Wymagany typ wizy zależy od celu podróży do Kanady. Więcej informacji na temat typów wiz można znaleźć w obszernych informacjach zawartych na stronie internetowej Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC).

 

Jak mogę sprawdzić statusu mojego wniosku?

Status wniosku można z łatwością sprawdzić, klikając „Śledź swój wniosek””.

 

Jak mogę odebrać paszport?

Masz możliwość odebrania paszportu na kilka sposobów:

1. Osobisty odbiór paszportu w Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych lub

2. Prośba o zwrot paszportu kurierem;

Uwaga: za powyższą usługę naliczana będzie dodatkowa opłata. Opłaty kurierskie (jeśli dotyczą) są naliczane odrębnie od obowiązującej opłaty za usługę przesłania paszportu. Szczegóły można uzyskać na stronie Opłaty za usługi.

 

Jakiej dokumentacji potrzebuję, aby odebrać swój paszport?

Jeśli odbierasz paszport osobiście, musisz zabrać ze sobą:

1. Kopię podbitej strony Twojego paszportu z danymi biograficznymi

2. Oryginalne pokwitowanie wystawione przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

3. Dokument tożsamości wydany przez władze

 

Jak długo potrwa procesu składania wniosku?

Aby zapoznać się z bieżącymi terminami rozpatrywania wniosków, odwiedź stronę lokalnego Biura Wizowego.

 

Czy muszę uczestniczyć w rozmowie w Urzędzie Wizowym?

Kanadyjski Departament ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC) może wymagać Twojej obecności na rozmowie w Biurze Wizowym. Centrum Obsługi Wniosków Wizowych (lub bezpośrednio Biuro Wizowe) skontaktuje się z Tobą oraz otrzymasz powiadomienie w systemie śledzenia wniosku przez Internet..

 

Z kim mogę się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji?

Można skontaktować się z centrum telefonicznym obsługiwanym przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych (patrz karta Kontakt po lewej stronie tej strony) lub odwiedzić stronę internetową Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC).

 

Jakie dodatkowe usługi są dla mnie dostępne?

Kanadyjski Departament ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC) może wymagać Twojej obecności na rozmowie w Biurze Wizowym. Centrum Obsługi Wniosków Wizowych (lub bezpośrednio Biuro Wizowe) skontaktuje się z Tobą oraz otrzymasz powiadomienie w systemie śledzenia wniosku przez Internet.

 

Planuję udać się do Kanady, aby studiować przez mniej niż sześć miesięcy, ale mogę chcieć przedłużyć naukę. Jakiego rodzaju wniosek mam złożyć?

Patrz:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/eligibility.html

Dokumentacja

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku wizowego?

Wymagane dokumenty zależą od celu podróży. Przejdź do sekcji Typy wiz i postępuj zgodnie z kliknij dostępne tam łącza lub odwiedź stronę internetową Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC).

 

Czy Biuro Wizowe może poprosić mnie o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji?

Tak, biuro wizowe może wymagać przekazania dodatkowej dokumentacji. Aktualizacja zostanie dokonana w systemie śledzenia wniosku przez Internet, a następnie wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, aby upewnić się, otrzymasz instrukcje. Następnie pojawi się prośba o przesłanie dodatkowej dokumentacji do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, które następnie przekaże ją do Biura Wizowego w Twoim imieniu.

 

Chcę pojechać do Kanady jako student. Jakie są wymagania dotyczące finansowania?

Wymagania dotyczące finansowania dla studentów zależą między innymi od długości planowanego pobytu w Kanadzie. Należy odwiedzić stronę internetową Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC), aby uzyskać najnowsze informacje i upewnić się, że Twoje dokumenty spełniają te kryteria przy składaniu wniosku w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

Jeśli jesteś studentem i podróżujesz do Quebecu, zapoznaj się z informacjami podanymi na stronie internetowejdepartamentu ds. imigracji Quebecu..