Fałszywe oferty dotyczące rekrutacji/zatrudnienia

Firma VFS Global jest świadoma zaistnienia sytuacji, w których osoby podszywające się pod agentów lub przedstawicieli VFS Global zwracali się do osób z fałszywymi/fikcyjnymi ofertami zatrudnienia z zamiarem kradzieży danych osobowych lub wyłudzenia od nich pieniędzy. Prosimy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku w przypadku otrzymania oferty zatrudnienia, która wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat lub przekazania pieniędzy, lub która obejmuje obietnicę uzyskania wizy za pieniądze. Takowe oferty są całkowicie fałszywe i nieważne. Firma VFS Global nie jest agencją rekrutacyjną i nie oferuje usług rekrutacyjnych. Oszuści działają głównie za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, telefonu itp. Prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku takich prób oszustwa.

 

Informujemy, że VFS Global jest firmą przetwarzającą wnioski wizowe, która współpracuje wyłącznie z władzami państwowymi i misjami dyplomatycznymi w celu spełnienia ich wymogów administracyjnych w związku z przetwarzaniem wniosków wizowych. Firma VFS Global ani jej przedstawiciele nie będą w żadnych okolicznościach prosić osób o pieniądze, kusząc je możliwościami zatrudnienia w firmie VFS Global lub gdziekolwiek indziej. Jeśli otrzymasz ofertę, która rzekomo pochodzi od VFS Global, w której znajduje się prośba o przekazanie pieniędzy, oznacza to, że ta oferta jest próbą oszustwa.

Znaki ostrzegawcze prób oszustwa rekrutacyjnego

Oto niektóre przykłady oszustw rekrutacyjnych, które naruszają procesy i praktyki etyczne VFS Global:

  • E-mail nie został wysyłany z oficjalnego globalnego adresu e-mail firmy VFS, lecz z bezpłatnej usługi e-mail, np.: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo itp. Możliwe jest również, że wiadomość e-mail została wysłana z fałszywego adresu e-mail.
  • Proszono o ujawnienie prywatnych lub poufnych informacji.
  • Proszono o wzięcie udziału w rozmowie przez telefon lub za pomocą komunikatora internetowego.
  • Proszono o uiszczenie opłat lub przekazanie pieniędzy.
  • Proszono o wypełnienie fałszywych dokumentów rekrutacyjnych takich jak formularze wniosku o wizę lub zatrudnienie (nazwa i logo firmy VFS Global mogą być sfałszowane/sfabrykowane i umieszczone w dokumentacji bez upoważnienia).
  • Naciskanie, że sprawa jest pilna.
  • Przekazanie pieniędzy jest wymagane do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie o pracę, wizę itp.

Takie działania prawdopodobnie stanowią próbę oszustwa lub uzyskania danych osobowych ofiary. Działalność takich osób pociąga za sobą odpowiedzialność karną i cywilną. Firma VFS Global traktuje takie sprawy poważnie i zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi organami w celu zbadania i ścigania takich nielegalnych działań, niemniej często takie osoby trudno jest zlokalizować oraz pociągnąć do odpowiedzialności.

W związku z tym, jeśli otrzymasz pisemną lub ustną prośbę dotyczącą rozmowy lub oferty pracy, która Twoim zdaniem jest nieuczciwa lub może być próbą oszustwa oraz wydaje się podejrzana, zignoruj ją. Możesz również zweryfikować to w firmie VFS Global pod adresem communications@vfsglobal.com

Jeśli uzyskasz informację dotyczącą popełnienia przestępstwa, zachęcamy do kontaktu z lokalną policją i/lub właściwymi organami władzy, a także poinformowania nas poprzez zgłoszenie oszustwa na adres acco@vfsglobal.com

Firma VFS Global w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub niedogodności spowodowane przez te nieupoważnione osoby i/lub działania.