Złóż wniosek o wizę

Informacje dotyczące rozpoczęcia składania wniosku

 • Złóż wniosek osobiście
 • Złóż wniosek pocztą
 • Złóż wniosek przez Internet
 • Prześlij paszporty i inne dokumenty
 • Opłaty za usługi

Przewodnik krok po kroku

Poprowadzimy Cię przez cały proces  

 • Badanie

  Wybierz odpowiednią wizę dla swojej podróży

  Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakiego rodzaju wizy potrzebujesz, oraz sprawdzenie, czy możesz się o nią ubiegać.

  Musisz także wiedzieć, jakie dokumenty musisz przesłać wraz z wnioskiem, jak długo może to potrwać oraz jakie opłaty trzeba będzie wnieść. 

  Każdy wniosek musi być zgodny z wytycznymi obowiązującymi dla Twojej kategorii wizowej.

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC)

  Możesz kliknąć następujące łącza, aby uzyskać szczegółowe informacje:

  Wiza na pobyt czasowy

  Pozwolenie na naukę

  Pozwolenie na pracę

  Dokumenty podróży dla osób posiadających prawo stałego pobytu

  Wraz z wnioskiem należy złożyć należycie wypełniony i podpisany Formularz zgody VFS.


 • Złóż wniosek

  Rozpocznij składanie wniosku wizowego

  Możesz pobrać formularz wniosku wizowego, wypełnić go, wydrukować wypełniony formularz i zabrać ze sobą do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w celu złożenia. Można również złożyć wniosek bezpośrednio w Departamencie ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC)

  Wypełnij formularz wniosku elektronicznie. Wypełniony formularz (w tym arkusze z kodem kreskowym) będzie musiał zostać wydrukowany na białym, niebłyszczącym papierze dokumentowym na drukarce laserowej. Należy upewnić się, że kod kreskowy 2D jest wydrukowany wyraźnie na papierze wysokiej jakości. Formularze wypełnione ręcznie nie będą akceptowane.

  Należy wypełnić dokumenty uzupełniające zgodnie zlistą kontrolną dokumentów IRCC odpowiednią dla Twojej kategorii wizy. Jeśli nie możesz dostarczyć wszystkich dokumentów uzupełniających wymienionych na oficjalnej liście kontrolnej dokumentów IRCC, musisz wypełnić formularz zrzeczenia się, podpisać go i dołączyć do formularza wniosku.

  Należy zapoznać się z Polityką prywatnościi wypełnić formularz zgody, a następnie dołączyć go do formularza wniosku. Jeśli nie załączysz wypełnionego i podpisanego formularza zgody do wniosku, nasi pracownicy nie będą w stanie Ci pomóc, a wniosek zostanie do Ciebie zwrócony.


 • Umów się na spotkanie

  Wybierz Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i umów się na spotkanie

  Po złożeniu wniosku o wizę należy umówić się na spotkanie w celu pobrania odcisków palców oraz wykonania zdjęcia w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Dane te są określane jako „dane biometryczne”.

  Po umówieniu się na spotkanie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem spotkania oraz pismo dotyczące spotkania. 

  Jeśli należysz do rodziny lub grupy, musisz zarezerwować indywidualne spotkania dla każdego członka rodziny lub grupy.

  Jeśli nie musisz przekazywać danych biometrycznych, nie musisz umawiać się na wizytę w lokalnym Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Wystarczy odwiedzić dogodne Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, zabierając ze sobą paszport, zdjęcia, wypełnione formularze, opłatę na rzecz władz Kanady i wszystkie dokumenty uzupełniające wymienione na liście kontrolnej dokumentów IRCC.

  Aby dowiedzieć się, czy musisz podać dane biometryczne, odwiedź stronę http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

 • Wnieś należne opłaty

  Dowiedz się, jakie opłaty musisz wnieść

  Po wypełnieniu wniosku należy wnieść opłatę za wniosek wizowy. Jeśli chcesz pobrać i wydrukować swój formularz wniosku wizowego oraz zabrać go ze sobą do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, wówczas możesz wnieść opłatę podczas spotkania. Należy wnieść opłatę na rzecz władz Kanady oraz opłatę biometryczną (jeśli jest wymagana) zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej IRCC Wnieś należne opłaty.

 • Odwiedź Centrum Obsługi Wniosków Wizowych 

  Pójdź na umówione spotkanie

  Jeśli Twój wniosek nie został złożony przez Internet, wówczas należy złożyć wypełniony formularz wniosku wizowego w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych osobiście.

  Dowiedz się, co dzieje się w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Jeśli nie musisz podawać danych biometrycznych, odwiedź Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w dowolnym czasie w godzinach pracy.

  Po przybyciu do Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych zebrany zostanie Twój wiosek wraz z danymi biometrycznymi (jeśli dotyczy). Wnieś odpowiednie opłaty za usługi Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i zabierz pokwitowanie. Na tym pokwitowaniu podany będzie Twój unikatowy numer śledzenia, który pomoże Ci monitorować postępy twojego wniosku przez Internet.

 • Śledź swój wniosek

  Otrzymuj informacje o postępach Twojego wniosku na bieżąco

  Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy Twoja decyzja zostanie zwrócona do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Jeśli nie masz dogodnego dostępu do poczty e-mail lub chcesz otrzymywać bardziej szczegółowe informacje, możesz otrzymywać je w postaci wiadomości SMS bezpośrednio na telefon. Zobacz, czy ta usługa jest dostępna w odwiedzanym przez Ciebie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Śledź swój wniosek.

 • Odbierz swój paszport

  Odbierz swój paszport w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

  Po wydaniu decyzji dotyczącej wniosku wizowego możesz odebrać swoje dokumenty w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych lub poprosić o zwrócenie ich kurierem za dodatkową opłatą. Zobacz, czy ta usługa jest dostępna w odwiedzanym przez Ciebie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Aby osobiście odebrać kopertę z decyzją w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, musisz dostarczyć:

   • Kopię podbitej strony Twojego paszportu z danymi biograficznymi
   • Oryginalne pokwitowanie wystawione przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych
   • Dokument tożsamości wydany przez władze

  Możesz także oddelegować inną osobę do odbioru koperty z decyzją w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Osoba oddelegowana musi przedstawić:

   • Podpisany formularz zgody na świadczenie usług Centrum Obsługi Wniosków Wizowych z imieniem i nazwiskiem osoby oddelegowanej oraz jej relacją do wnioskodawcy
   • Kopię podbitej strony paszportu wnioskodawcy z danymi biograficznymi
   • Oryginalne pokwitowanie wystawione przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych
   • Dokument tożsamości osoby oddelegowanej wydany przez władze

  Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie szczegółów wydanej wizy, aby upewnić się, że będzie ważna w dniu proponowanego wjazdu do Kanady, wymaganą liczbę wjazdów oraz na potrzeby związane z podróżą. Należy sprawdzić te szczegóły natychmiast po odebraniu koperty z decyzją. Okres ważności i liczba wjazdów są ustalane wyłącznie przez Biuro Wizowe i mogą różnić się od tych, o które wnioskowano. 

Wszystko gotowe do złożenia wniosku?

Rozpocznij proces wizowy, a następnie wróć do VFS Global z numerem referencyjnym, aby skorzystać z oferowanych usług.

Przewodnik krok po kroku

Poprowadzimy Cię przez cały proces 

 • Badanie

  Wybierz odpowiednią wizę dla swojej podróży

  Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakiego rodzaju wizy potrzebujesz, oraz sprawdzenie, czy możesz się o nią ubiegać.

  Musisz także wiedzieć, jakie dokumenty musisz przesłać wraz z wnioskiem, jak długo może to potrwać oraz jakie opłaty trzeba będzie wnieść. 

  Każdy wniosek musi być zgodny z wytycznymi obowiązującymi dla Twojej kategorii wizowej.

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC)

  Możesz kliknąć następujące łącza, aby uzyskać szczegółowe informacje:

  Wiza na pobyt czasowy

  Pozwolenie na naukę

  Pozwolenie na pracę

  Dokumenty podróży dla osób posiadających prawo stałego pobytu

  Wraz z wnioskiem należy złożyć należycie wypełniony i podpisany Formularz zgody VFS.

   
 • Złóż wniosek

  Rozpocznij składanie wniosku wizowego

  Gdy wszystko jest gotowe do złożenia wniosku, należy pobrać application form and formularz wniosku oraz listę kontrolną dokumentów IRCC odpowiednią dla celu Twojej wizyty. Wypełnij formularz wniosku elektronicznie. Wypełniony formularz (w tym arkusze z kodem kreskowym) będzie musiał zostać wydrukowany na białym, niebłyszczącym papierze dokumentowym na drukarce laserowej. Należy upewnić się, że kod kreskowy 2D jest wydrukowany wyraźnie na papierze wysokiej jakości. Formularze wypełnione ręcznie nie będą akceptowane.

  Należy wypełnić dokumenty uzupełniające zgodnie z listą kontrolną dokumentów IRCC odpowiednią dla Twojej kategorii wizy. Jeśli nie możesz dostarczyć wszystkich dokumentów uzupełniających wymienionych na oficjalnej liście kontrolnej dokumentów IRCC, musisz wypełnić formularz zrzeczenia się, podpisać go i dołączyć do formularza wniosku. Jeśli nie dostarczysz dokumentów, o których mowa w dokumencie IRCC, spowoduje to dodatkowe opóźnienie lub odmowę wniosku wizowego, pozwolenia lub dokumentu podróży.

  Należy zapoznać się z Polityką prywatności i wypełnić formularz zgody, a następnie dołączyć go do formularza wniosku. Jeśli nie załączysz wypełnionego i podpisanego formularza zgody do wniosku, nasi pracownicy nie będą w stanie Ci pomóc, a wniosek zostanie do Ciebie zwrócony.

  Jeśli zdecydujesz się wysłać wniosek pocztą, wówczas wymagane będzie dołączenie następujących dokumentów do pakietu wniosku:

  1. Odpowiednie wypełnione formularze

  2. Lista kontrola CVAC dotycząca wniosku wysłanego pocztą

  3. Lista kontrola CVAC dotycząca wniosku wysłanego pocztą

  4. Dowód wpłaty opłaty na rzecz władz Kanady i opłaty biometrycznej (jeśli jest wymagana)

  5. Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowyc service charge(s) in the form of a bank transfer, cash or debit/credit card payment (as applicable) at the Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowyc

  W przypadku wysyłania pakietu wniosku do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych pocztą należy skorzystać z narzędzia do weryfikacji biometrycznej,aby sprawdzić, czy podanie danych biometrycznych w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych jest wymagane.

  Możesz wysłać pocztą lub kurierem wypełnione i podpisane formularze wniosku i dokumenty uzupełniające w zapieczętowanej kopercie na poniższy adres:

  Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych
  VFS Global Poland Sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 23, pokój 223,
  00-854 Warszawa, Polska

  Po otrzymaniu powiadomienia o rejestracji danych biometrycznych należy umówić się na spotkanie w ciągu 10 dni roboczych w tym samym Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, do którego wniosek został wysłany pocztą.

 • Umów się na spotkanie

  Wybierz Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i umów się na spotkanie

  Po złożeniu wniosku o wizę należy umówić się na spotkanie w celu pobrania odcisków palców oraz wykonania zdjęcia w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Dane te są określane jako „dane biometryczne”.

  Po umówieniu się na spotkanie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem spotkania oraz pismo dotyczące spotkania.

  Jeśli należysz do rodziny lub grupy, musisz zarezerwować indywidualne spotkania dla każdego członka rodziny lub grupy w celu przekazania danych biometrycznych.

 • Wnieś należne opłaty

  Dowiedz się, jakie opłaty musisz wnieść

  Po wypełnieniu wniosku należy wnieść opłatę za wniosek wizowy. Jeśli chcesz pobrać i wydrukować swój formularz wniosku wizowego oraz zabrać go ze sobą do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, wówczas możesz wnieść opłatę podczas spotkania.

  Należy wnieść opłatę na rzecz władz Kanady oraz opłatę biometryczną (jeśli jest wymagana) zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej IRCC oraz wszelkie dodatkowe opłaty za usługi VFS Global zgodnie informacjami podanymi na karcie Opłaty za usługi.

 • Odwiedź Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

  Pójdź na umówione spotkanie

  Musisz przesłać wypełniony formularz wniosku wizowego pocztą.

  Dowiedz się, co dzieje się w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Proces Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych dotyczący wniosków pocztowych:

  • Po otrzymaniu wniosku pocztowego przez Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych zostanie on zarejestrowany w portalu VFS Global oraz zostanie dla niego wygenerowany numer śledzenia i numer referencyjny.
  • Wysłana zostanie automatyczna wiadomość e-mail zawierająca numer śledzenia i numer referencyjny wniosku bądź braków w pakiecie wniosku (jeśli występują). Jeśli nie zostanie podany adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą za pomocą podanego numeru telefonu.
  • Nieukończone wnioski zostaną zapisane jako oczekujące, a wnioskodawcy będą mieli 10 dni roboczych na podanie brakujących danych/dokumentów. Jeśli wniosek nie zostanie wypełniony w ciągu 10 dni, pakiet wniosku będzie zwrócony.
  • Jeśli formularz wniosku lub dane w nim zawarte będą nieprawidłowe lub niekompletne, wnioskodawca będzie miał możliwość przesłania poprawnego i wypełnionego formularza wniosku lub skorzystania z dodatkowej usługi w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w celu wypełnienia formularza za pomocą samoobsługowej stacji roboczej.
  • Jeśli nie zostały uiszczone odpowiednie opłaty na rzecz władz Kanady lub opłaty biometrycznej (jeśli jest wymagana), będziesz mieć możliwość przesłania pocztą potwierdzenia wniesienia odpowiedniej opłaty na rzecz władz Kanady lub opłaty biometrycznej wygenerowanego w portalu płatności IRCC Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.
  • Jeśli nie zostały uiszczone odpowiednie opłaty za usługi oraz dodatkowych opłat za usługi Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, będziesz mieć możliwość udokumentowania poprawnej płatności poprzez przesłanie pocztą potwierdzenia przelewu bankowego bądź uiszczenia opłaty w gotówce w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych podczas spotkania dotyczącego danych biometrycznych.
 • Śledź swój wniosek

  Otrzymuj informacje o postępach Twojego wniosku na bieżąco

  Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy Twoja decyzja zostanie zwrócona do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Jeśli nie masz dogodnego dostępu do poczty e-mail lub chcesz otrzymywać bardziej szczegółowe informacje, możesz otrzymywać je w postaci wiadomości SMS bezpośrednio na telefon. Zobacz, czy ta usługa jest dostępna w odwiedzanym przez Ciebie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Otrzymasz powiadomienie e-mail zawierające identyfikator śledzenia wniosku w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania Twojego wniosku.

  Możesz śledzić dostawę za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej, z której usług skorzystano podczas przesyłania wniosku (wniosków) co Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Śledź swój wniosek.

 • Odbierz swój paszport

  Odbierz swój paszport w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

  Po wydaniu decyzji dotyczącej wniosku wizowego możesz odebrać swoje dokumenty w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych lub poprosić o zwrócenie ich kurierem za dodatkową opłatą.

  Osobisty odbiór dokumentów: weź ze sobą pokwitowanie wydane przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i dokument tożsamości wydany przez władze. Jeśli to dozwolone, możesz mieć możliwość wysłania przedstawiciela w celu odebrania dokumentów; będzie on musiał przedstawić podpisany przez Ciebie pismo upoważniające, przynieść pokwitowanie wydane przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych oraz swój dokument tożsamości wydany przez władze.

  Podczas spotkania w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych należy sprawdzić, jakie są dostępne opcje odbioru dokumentów.

  Jeśli zdecydujesz się na odbiór dokumentów osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem oraz instrukcjami odbioru dokumentów z Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

Wszystko gotowe do złożenia wniosku?

Rozpocznij proces wizowy, a następnie wróć do VFS Global z numerem referencyjnym, aby skorzystać z oferowanych usług.

Przewodnik krok po kroku

Poprowadzimy Cię przez cały proces

 • Badanie

  Wybierz odpowiednią wizę dla swojej podróży

  Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakiego rodzaju wizy potrzebujesz, oraz sprawdzenie, czy możesz się o nią ubiegać.

  Musisz także wiedzieć, jakie dokumenty musisz przesłać wraz z wnioskiem, jak długo może to potrwać oraz jakie opłaty trzeba będzie wnieść. 

  Każdy wniosek musi być zgodny z wytycznymi obowiązującymi dla Twojej kategorii wizowej.

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC)

  Możesz kliknąć następujące łącza, aby uzyskać szczegółowe informacje:

  Wiza na pobyt czasowy

  Pozwolenie na naukę

  Pozwolenie na pracę

  Dokumenty podróży dla osób posiadających prawo stałego pobytu

  Wraz z wnioskiem należy złożyć należycie wypełniony i podpisany Formularz zgody VFS.

   
 • Złóż wniosek

  Rozpocznij składanie wniosku wizowego

  Możesz również złożyć wniosek przez Internet, wypełniając formularz wniosku wizowego.

 • Umów się na spotkanie

  Wybierz Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i umów się na spotkanie

  Po złożeniu wniosku o wizę należy umówić się na spotkanie w celu pobrania odcisków palców oraz wykonania zdjęcia w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Dane te są określane jako „dane biometryczne”.

  Po umówieniu się na spotkanie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem spotkania oraz pismo dotyczące spotkania.

  Jeśli należysz do rodziny lub grupy, musisz zarezerwować indywidualne spotkania dla każdego członka rodziny lub grupy.

  Pismo dotyczące spotkania będzie zawierać numer referencyjny oraz szczegółowe dane takie jak data, godzina i miejsce spotkania, a także inne istotne informacje.

  Jeśli przekazanie danych biometrycznych nie jest wymagane, wówczas konieczne będzie zaczekanie na decyzję dotyczącą Twojego wniosku oraz sprawdzenie konta MyCIC w celu uzyskania dalszych instrukcji.

  Jeśli przekazanie danych biometrycznych jest wymagane po pomyślnym przesłaniu e-wniosku, otrzymasz powiadomienie w postaci pisma z instrukcjami dotyczącymi danych biometrycznych (BIL). Po otrzymaniu BIL wymagane będzie przyjście do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w celu przekazania danych biometrycznych.

 • Wnieś należne opłaty

  Dowiedz się, jakie opłaty musisz wnieść


  Po wypełnieniu wniosku należy wnieść opłatę za wniosek wizowy.

  Należy wnieść opłatę na rzecz władz Kanady oraz opłatę biometryczną (jeśli jest wymagana) zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej IRCC.

 • Odwiedź Centrum Obsługi Wniosków Wizowych

  Pójdź na umówione spotkanie

  Musisz przesłać wypełniony formularz wniosku wizowego przez Internet.

  Dowiedz się, co dzieje się w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Po zakończeniu rejestracji danych biometrycznych otrzymasz potwierdzenie, że Twoje dane biometryczne zostały pobrane w Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Po wydaniu decyzji w sprawie wniosku wizowego otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie paszportu w postaci pisma z prośbą o paszport. Jeśli nie masz pewności co do dostarczania wiadomości e-mail od IRCC, sprawdzaj regularnie swoje konto MyCIC, aby uzyskać najnowsze informacje.

  Po otrzymaniu pisma z prośbą o paszport wymagane będzie złożenie oryginału paszportu wraz z pismem z prośbą o paszport w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

  Pełne wskazówki na temat przesyłania paszportu i innych dokumentów uzupełniających można znaleźć na karcie na górze tej strony.

Pełne wskazówki na temat przesyłania paszportu i innych dokumentów uzupełniających można znaleźć na karcie na górze tej strony.

Rozpocznij proces wizowy, a następnie wróć do VFS Global z numerem referencyjnym, aby skorzystać z oferowanych usług.

Prześlij paszporty i inne dokumenty

Jeśli otrzymano powiadomienie od władz Kanady z prośbą o paszport, oznacza to, że:

 1. Złożono wniosek przez Internet jako e-wniosek lub
 2. Jesteś wnioskodawcą posiadającym prawo stałego pobytu, którego wniosek został sfinalizowany i teraz wymaga złożenia paszportu. Wymagane będzie złożenie dodatkowych dokumentów i/lub paszportu wraz z pismem z prośbą wydanym przez biuro IRCC w wybranym przez siebie Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

Wymagane będzie uiszczenie opłaty za przesłanie pakietu podczas składania dodatkowych dokumentów i/lub paszportu w dowolnym Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, chyba że odwiedzisz to samo Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, w którym początkowo przekazane zostały Twoje dane biometryczne oraz nie przesłano wcześniej dodatkowych dokumentów i/lub paszportu do bieżącego wniosku.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe usługi w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, musisz przesłać formularz zgody VFS Global.

 1. W przypadku przesłania dodatkowych dokumentów i/lub paszportu do Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych pocztą bez wniesienia opłaty za usługę przesłanie pakietu i/lub bez formularza zgody VFS Twój pakiet wniosku zostanie uznany za niekompletny. Należy wnieść brakującą opłatę za usługę przesłania pakietu w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku wniesienia opłaty za przesłanie pakietu w ciągu 10 dni roboczych pakiet zostanie do Ciebie zwrócony.
 2. Osobiście – należy przynieść oryginał paszportu wraz z pismem z prośbą o paszport do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Aby złożyć paszport w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, należy wnieść opłatę za usługę przesłania pakietu.
 3. Za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela – należy przekazać oryginał paszportu wraz z wydrukowanym pismem z prośbą o paszport oraz należycie wypełnionym formularzem zgody VFS Global dla upoważnionego przedstawiciela do Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Aby złożyć paszport w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, należy wnieść opłatę za usługę przesłania pakietu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłat za usługi Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, kliknij opcję Opłaty za usługi na górze tej strony.

Jesteś wnioskodawcą posiadającym prawo stałego pobytu oraz Twój wniosek został sfinalizowany, otrzymasz instrukcje dotyczące złożenia paszportu,fotografii zgodnej ze specyfikacjami s określonymi przez IRCC, a także wypełnionego załącznika B. W celu uzyskania pełnych informacji oraz wskazówek należy zapoznać się z wysłanymi instrukcjami. Złożenie paszportu w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za usługę przesłania pakietu.

Po zakończeniu procesu składania paszportu otrzymasz potwierdzenie w postaci pokwitowania ze wskazaniem całkowitej kwoty zapłaconej w oparciu o dodatkowe usługi, z których skorzystano w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. ICR będzie także zawierać numer referencyjny wniosku i numer śledzenia, którego można użyć do śledzenia aplikacji przez Internet.

Po zwrocie paszportu z Kanadyjskiego Biura Wizowego do centrum wizowego możesz:

 1. Osobiście odebrać paszport w Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Należy zabrać ważny dokument tożsamości oraz pokwitowanie wydane przez Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w momencie złożenia.
 2. Upoważnić inną osobę do odebrania paszportu w Twoim imieniu. Aby to zrobić, musisz wypełnić Formularz zgody VFS Global i upewnić się, że w momencie składania Twój upoważniony przedstawiciel będzie miał ze sobą swój ważny dokument tożsamości wydany przez władze oraz Twój ważny dokument tożsamości wraz z pokwitowaniem wydanym przez Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych;
 3. Poprosić o dostarczenie paszportu do preferowanej lokalizacji. Możesz sprawdzić dodatkowe usługi oferowane w najbliższym Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

Opłaty za usługi

Opłaty za usługi obowiązujące od 2 listopada 2019 r. 

Jeśli wymagane jest podanie danych biometrycznych, opłata biometryczna w wysokości 85,00 CAD (za osobę) / 170,00 CAD (za rodzinę składającą się z 2 lub więcej osób) / 255,00 CAD (za grupę artystów składającą się z 3 lub więcej osób) obejmuje opłatę za usługi Centrum Obsługi Wniosków Wizowych za przesłanie pakietu. Za każde kolejne złożenie paszportu i/lub dokumentów po pierwotnym przesłaniu pakietu wnioskodawcy będą zobowiązani do wniesienia opłaty za przesłanie pakietu.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy składają wnioski w formie papierowej (z danymi biometrycznymi lub bez), będą musieli wnieść opłatę za usługę ze wsparciem – opłatę za złożenie wniosku w formie papierowej.

Jeśli nie musisz podawać danych biometrycznych i składasz paszport i/lub dokumenty w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, wówczas obowiązuje opłata za przesłanie pakietu.

Metody płatności

W Polsce opłaty na rzecz władz Kanady należy wnosić przez Internet. Informacje dotyczące wnoszenia opłaty na rzecz władz Kanady można znaleźć na stronie internetowej IRCC Wnieś należne opłaty.

Opłaty Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych oraz opcjonalne usługi dodatkowe

 • Osobiście – gotówką (PLN) oraz kartą kredytową lub debetową  
 • Pocztą – opłaty można wnieść przelewem bankowym na rzecz firmy VFS Global Poland Sp. z o.o. wyłącznie w polskich złotych.

  Dane do przelewu bankowego:

  VFS Global Poland Sp. z o.o.

  
Al. Jana Pawła II 23

  00-854 Warszawa

  Kod BIC / SWIFT – CITIPLPX

  Numer IBAN – PL75103015080000000817777007

  Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  ul. Senatorska 16

  00-923 Warszawa

przypadku zwrotów kliknij tutaj aby poprosić o zwrot opłat wniesionych na rzecz władz Kanady

Opłaty za usługi oferowane w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych:

Cena usługi (za wnioskodawcę)

Kwota w CAD (z VAT)

Kwota w PLN (z VAT)

Przesyłanie paczki (cena za paczkę)

$41.30

121.00

Assisted Service - Formularze online (cena za formularz)

$3.00

9.00

Usługi wspomagane - aplikacje papierowe (cena za aplikację)

$18.00

52.50

Assisted Service - Skanowanie (cena za stronę)

$0.93

2.50

Samoobsługowa stacja robocza (cena za godzinę)

$8.19

24.00

Kurier w jedną stronę (za paczkę)

$34.57

101.50

Ksero (cena za stronę)

$0.19

00.50

Drukowanie (cena za stronę)

$0.19

00.50

Fotografia zgodna z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

$10.50

31.00

Short Service Message (SMS)

$2.75

08.00

 

*Opłaty za usługi obejmują wszystkie obowiązujące podatki lokalne i mogą ulec zmianie zgodnie z zawiadomieniem władz.

**Kurs wymiany CAD jest ustalany przez władze Kanady.

Nowe opłaty za usługi zaczynają obowiązywać 2 listopada 2019 r. Za datę złożenia wniosku pocztowego uznaje się datę otrzymania wniosku przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Jeśli otrzymane zgłoszenie pocztowe nie zawiera prawidłowej płatności bieżących opłat za usługi, skontaktujemy się z wnioskodawcą w sprawie zapłaty różnicy lub wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.

Aby uzyskać pełne informacje na temat dodatkowych usług oferowanych w Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, kliknij tutaj.

Już złożono wniosek o wizę?

Oto co można jeszcze zrobić

Umów się na spotkanie

Umów się z nami na spotkanie

Śledź swój wniosek

Otrzymuj informacje o statusie Twojego wniosku na bieżąco

Znajdź centrum

Informacje o lokalnym centrum

Zakup usług

Złóż wniosek w szybszy, wygodniejszy i bardziej komfortowy sposób.