O nas

Kim jesteśmy?

Firma VFS Global świadczy usługi wsparcia w zakresie kanadyjskich wniosków wizowych poprzez sieć Centrów Obsługi Wniosków Wizowych na podstawie kontraktu udzielonego przez władze Kanady.

Ta globalna sieć Kanadyjskich Centrów Obsługi Wniosków Wizowych zapewnia wnioskodawcom lepszy dostęp oraz poziom usług administracyjnych dzięki spójnemu podejściu do świadczenia usług, które obejmują również gromadzenie danych biometrycznych.

Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych zapewnia wyłączne usługi na rzecz władz Kanady i jest upoważnione do przyjmowania wniosków o pobyt czasowy we wszystkich kategoriach (wizy turystyczne, pozwolenia na naukę i pracę) oraz wniosków o wydanie dokumentów podróży dla osób posiadających prawo stałego pobytu w Kanadzie, którzy przebywają w Polsce.

Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych jest upoważnione do świadczenia usług wsparcia administracyjnego takich jak planowanie spotkań, zbieranie wniosków wizowych, rejestracja danych biometrycznych i zwracanie wnioskodawcom paszportów w zapieczętowanych kopertach z decyzją.

Centrum Obsługi Wniosków Wizowych przekazuje wyłącznie ogólne informacje i świadczy usługi administracyjne związane z wnioskami o pobyt czasowy, m.in. wizami turystycznymi, pozwoleniem na naukę i pracę, a także dokumentami podróży dla osób posiadających prawo stałego pobytu w Kanadzie. Centra Obsługi Wniosków Wizowych nie są upoważnione do udzielania jakichkolwiek informacji ani odpowiadania na jakiekolwiek zapytania dotyczące wniosków o pobyt stały ani kanadyjskich służb konsularnych. Obejmuje to ekspresowy wjazd dla wykwalifikowanych imigrantów, obsługę wniosków online, obywatelstwo kanadyjskie oraz wszelkie szczegółowe informacje na temat formularzy wniosków wizowych, dokumentów uzupełniających bądź jakichkolwiek porad związanych z procesem składania wniosków wizowych. Więcej informacji na temat tych programów można znaleźć na stronie internetowej Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC).

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania wizy podejmują wyłącznie urzędnicy imigracyjni IRCC zgodnie z kanadyjskimi zasadami i wytycznymi dotyczącymi przyznawania wiz. Uwaga: VFS Global, w tym Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, nie jest agentem ani przedstawicielem władz Kanady. Centrum Obsługi Wniosków Wizowych nie pełni żadnej funkcji w związku z rozpatrywaniem składanych wniosków oraz nie ma na nie żadnego wpływu, a także nie może udzielić żadnych porad związanych z ich oceną.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.vfsglobal.com

Ostrzeżenie o oszustwach imigracyjnych!

Uwaga na fałszywe oferty pracy. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Kto decyduje, czy otrzymam wizę?

Wniosek wizowy jest rozpatrywany przez władze Kanady, które podejmują wszystkie decyzje dotyczące wniosku wizowego Firma VFS Global i jej pracownicy nie odgrywają żadnej roli w tym procesie ani nie mają wpływu na wynik wniosku wizowego. . Firma VFS Global może jedynie świadczyć usługi w celu zapewnienia poprawnego wypełnienia i złożenia wniosku wizowego.