Τι Συμβαίνει στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα

Την ημέρα του ραντεβού σας:

 • Προσέλευση 15 λεπτά πριν το ραντεβού σας.

 • Πρέπει να παρακολουθείτε το ραντεβού για την αίτησή σας χορήγησης βίζας. Δεν μπορείτε να στείλετε κάποιον στη θέση σας.

 • Μόνο οι αιτούντες, οι κηδεμόνες και όσοι συνοδεύουν τα παιδιά κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα.
 • Προσκομίστε ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή της αίτησης χορήγησης βίζας, καθώς και ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο με 2 τουλάχιστον κενές σελίδες και στις δύο όψεις.

 • Εάν έχετε υποβάλει online αίτηση για βίζα, αφού παραλάβετε την Επιστολή Βιομετρικών Οδηγιών (BIL), πρέπει να προσκομίσετε ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή της Επιστολής Βιομετρικών Οδηγιών (BIL), το έντυπο συγκατάθεσης, καθώς και έγκυρο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο με τουλάχιστον 2 σελίδες κενές και στις δύο όψεις.

 • Προσκομίστε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα (πρωτότυπα και αντίγραφα)

 • Eάν υποβάλετε αίτηση για βίζα για λογαριασμό παιδιού ηλικίας κάτω των 5 ετών, (τα παιδιά) πρέπει να προσέλθουν στο ραντεβού, αλλά δεν χρειάζεται να παράσχουν τα στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων τους.

 • Τα παιδιά κάτω των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα ο οποίος δεν μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού της VFS Global

Βιομετρία

Με ισχύ από τις 02 Νοεμβρίου 2019, το προηγούμενο ραντεβού είναι υποχρεωτικό για την εγγραφή των βιομετρικών στοιχείων στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα στην Ελλάδα.

Για να μάθετε αν πρέπει να δώσετε βιομετρικά στοιχεία, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

Ως μέρος της διεργασίας βιομετρικής εγγραφής :

 • Θα γίνει σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων και του προσώπου

 • Ένας ψηφιακός σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συλλέξει εικόνες από τα 10 δάκτυλα και ταυτόχρονα θα αποτυπωθεί μια ψηφιακή φωτογραφία.

 •  Πρόκειται για μια γρήγορη, διακριτική και μη οχληρή διαδικασία

 • Η ψηφιακή σας φωτογραφία πρέπει να δείχνει ολόκληρο το πρόσωπό σας.

 • Δεν μπορείτε να φοράτε γυαλιά ηλίου, φυμέ γυαλιά ή σκούφο παρά μόνον αν τα φοράτε για θρησκευτικούς ή δεοντολογικούς λόγους.

 • Eάν έχετε προσωρινά τραύματα στα δάχτυλά σας, σας συμβουλεύουμε να περιμένετε μέχρι να επουλωθούν τα τραύματά σας. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των δακτύλων σας δεν έχουν οποιασδήποτε μορφής προσωρινή διακόσμηση όπως το mehndi (χέννα) επειδή παρεμποδίζουν τη λειτουργία του σαρωτή.

 • Αν υποβάλετε αίτηση για βίζα προσωρινής διαμονής, άδεια για σπουδές και εργασίας θα πρέπει να παρέχετε τα βιομετρικά σας στοιχεία μία φορά κάθε 10 χρόνια.

 • Ωστόσο, εάν υποβάλετε αίτηση για βίζα μόνιμης διαμονής, θα πρέπει να υποβάλετε τα βιομετρικά σας στοιχεία για κάθε αίτηση.

 • Αν έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για βίζα προσωρινής διαμονής, άδεια σπουδών ή άδεια εργασίας και δεν είστε σίγουροι εάν έχετε ήδη υποβάλει τα βιομετρικά σας στοιχεία, [9}[2}ανατρέξτε στον ιστότοπο του IRCC και μάθετε αν εξακολουθούν να ισχύουν τα βιομετρικά σας στοιχεία.

Διαδικασία Έρευνας

Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, διατηρούμε το δικαίωμα να διεξάγουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους των τσαντών από τους Αιτούντες και τους επισκέπτες.

Το προσωπικό μας έχει το δικαίωμα να εργάζεται χωρίς φόβο κατάχρησης ή εκφοβισμού. Απειλητικές ή καταχρηστικές λέξεις ή συμπεριφορές προς το προσωπικό μας δεν θα γίνουν ανεκτές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.