Συχνές Ερωτήσεις

Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα

Τι είναι το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα (Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα);

ο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα έχει συσταθεί για να παρέχει διοικητική υποστήριξη στους πελάτες του για την επιτυχή υποβολή αιτήσεων για όλες τις κατηγορίες προσωρινής διαμονής (βίζες επισκεπτών, άδειες σπουδών και εργασίας) και αιτήσεις ταξιδιωτικών εγγράφων στα γραφεία Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας του Καναδά σε όλο τον κόσμο.

 

Ποιος είναι ο Ανάδοχος του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα στην Ελλάδα;

Η VFS Global είναι η ιδιωτική εταιρεία εξουσιοδοτημένη από το Τμήμα Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά για να λειτουργεί το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα στην Ελλάδα

 

Μπορώ να προγραμματίσω ένα ραντεβού έκτακτης ανάγκης;

Οι Αιτούντες ραντεβού έκτακτης ανάγκης για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων μπορούν να το πράξουν, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης κατάλληλων αποδείξεων που τεκμηριώνουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη στιγμή του ραντεβού. Η κατάλληλη απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνει σημείωμα ή άλλη τεκμηρίωση από έναν υπεύθυνο. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η απόδειξη πρέπει να προσκομιστεί και δεν θα συλλεχθεί από το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα και ότι αυτό θα προβλέπει ένα βιομετρικό ραντεβού έκτακτης ανάγκης αλλά δεν επηρεάζει το χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησης από το IRCC. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, το Κέντρο Επικοινωνίας μπορεί να σας βοηθήσει απαντώντας σε κάθε ερώτηση.

Προγραμματίσετε ένα ραντεβού

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Πού υποβάλλω την αίτησή μου για βίζα;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα. IRCC ’s online application system (E-Apps).

 

Μπορείτε να ορίσετε έναν αντιπρόσωπο για να υποβάλει την αίτησή σας εξ’ ονόματός σας.

Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε τη φόρμα ορισμού αντιπροσώπου [3}\[IMM 5476] ή / και τη γενική φόρμα συγκατάθεσης VFSεξουσιοδοτώντας τον αντιπρόσωπο να υποβάλει ή να παραλάβει το πακέτο της αίτησης / φάκελο της απόφασης για λογαριασμό σας. Χρήση εντύπου αντιπροσωπευτικού [IMM 5476] και / ή VFS Global Consent

 

Θα χρειαστεί να προσέλθω αυτοπροσώπως για να μου πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη φωτογραφία μου κάθε φορά που υποβάλλω αίτηση;

Αν υποβάλετε αίτηση για βίζα προσωρινής διαμονής, άδεια για σπουδές ή / και άδεια εργασίας και απαιτείται η υποβολή βιομετρικών στοιχείων, θα πρέπει να δίνετε τα βιομετρικά στοιχεία κάθε 10 χρόνια.

Εάν υποβάλετε αίτηση μόνιμης διαμονής και απαιτείται η υποβολή βιομετρικών στοιχείων, θα πρέπει να δίνετε τα βιομετρικά στοιχεία κάθε φορά που υποβάλλετε αίτηση.

Για να μάθετε αν πρέπει να δώσετε βιομετρικά στοιχεία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

 

Μόλις καταχωρηθούν τα βιομετρικά μου στοιχεία, πόσο καιρό θα ισχύουν τα δακτυλικά μου αποτυπώματα;

Από τις 31 Ιουλίου 2018, τα βιομετρικά στοιχεία ισχύουν για δέκα χρόνια.

Εάν καταχωρίσατε τα βιομετρικά σας στοιχεία στο παρελθόν, ισχύουν για δέκα χρόνια από τη στιγμή της καταχώρησής τους. Ο χρόνος ισχύος της βίζας ή της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο ισχύος των βιομετρικών στοιχείων.

 

Μόλις καταχωρηθούν τα βιομετρικά μου στοιχεία, πόσο καιρό θα ισχύουν τα δακτυλικά μου αποτυπώματα; 

Οι Αιτούντες βίζα μόνιμης διαμονής θα πρέπει να δίνουν βιομετρικά στοιχεία σε κάθε αίτηση.

Για να μάθετε αν πρέπει να δώσετε βιομετρικά στοιχεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

 

Είναι απαραίτητο ένα ραντεβού για την υποβολή βιομετρικών στοιχείων στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα;

Έχοντας τεθεί σε ισχύ από τις 02 Νοεμβρίου 2019, το προηγούμενο ραντεβού είναι υποχρεωτικό για την καταχώρηση των βιομετρικών στοιχείων στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα στην Ελλάδα.

Σημειώστε ότι, με μοναδικό σκοπό τον προγραμματισμό ραντεβού, η VFS Global θα συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από τον Αιτούντα.

 

Πώς πληρώνω στην Κυβέρνηση του Καναδά τα τέλη διεκπεραίωσης βίζας;

Τα τέλη διεκπεραίωσης βίζας της Κυβέρνησης του Καναδά μπορεί να καταβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του IRCC χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα ή μια χρεωστική κάρτα από μια Καναδική τράπεζα χρησιμοποιώντας το INTERAC® διαδικτυακά (Online) ποιυ έχει καταχωρηθεί για ηλεκτρονική τραπεζική μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζάς σας.

Με το Ταχυδρομείο -Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν με τραπεζική μεταφορά υπέρ της


VFS Global Services Hellas Single Member PC και τα τέλη

πρέπει να είναι σε ευρώ ΜΟΝΟ.

Ανατρέξτε παρακάτω στα στοιχεία της Τράπεζας για την Τραπεζική Μεταφορά:

Όνομα κατόχου Τραπεζικού Λογαριασμού – VFS Global Services Hellas Single Member PC

Όνομα Τράπεζας– NATIONAL BANK OF GREECE S.A

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού - 10400507413

BIC/SWIFT Code – ETHNGRAAXXX

Αριθμός IBAN – GR8501101040000010400507413

Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με την καταβολή των τελών παροχής υπηρεσιών στην Κυβέρνηση του Καναδά και τα τέλη παροχής υπηρεσιών στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα κάντε κλικ εδώ 

 

Τι θα συμβεί μετά την υποβολή της αίτησής μου;

Μόλις υποβάλετε την αίτησή σας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα, το προσωπικό του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα θα πραγματοποιήσει έλεγχο πληρότητας βάσει των απαιτήσεων του IRCC και στη συνέχεια θα υποβάλει την αίτησή σας για λογαριασμό σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μόλις ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή σας, το Γραφείο Διεκπεραίωσης Βίζας θα επιστρέψει με ασφάλεια το διαβατήριό σας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα το οποίο θα σας ενημερώσει μέσω της μεθόδου επικοινωνίας της προτιμήσεώς σας.

 

Τι είδους βίζα χρειάζομαι;

Ο τύπος της βίζας που χρειάζεστε εξαρτάται από το σκοπό του ταξιδιού σας στον Καναδά.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους βίζας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις εμπεριστατωμένες πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο του Τμήματος Μετανάστευσης, προσφύγων και ιθαγένειας του Καναδά.

 

Πως παίρνω το διαβατηριό μου πίσω

Για να πάρετε πίσω το διαβατήριό σας, έχετε τις εξής δύο επιλογές.

1. Να παραλάβετε το διαβατήριο αυτοπροσώπως από το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα ή,

2. Να ζητήσετε την επιστροφή του διαβατηρίου με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).Σημειώστε ότι θα υπάρχει χρέωση για τις παραπάνω υπηρεσίες. Οι χρεώσεις των κούριερ, όπου χρειάζεται, είναι ξεχωριστές από την χρέωση υπηρεσιών που ισχύει για τις Υπηρεσίες Διαβίβασης Διαβατηρίων.

 

Πώς μπορώ να πάρω πίσω το διαβατήριό μου;

Εάν προσέλθετε αυτοπροσώπως για να παραλάβετε το διαβατήριό σας, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας:

1. Ένα αντίγραφο της σφραγισμένης βιογραφικής σελίδας του διαβατηρίου σας

2. Την αρχική απόδειξη που εκδόθηκε από το Κέντρο Βίζας

3. Ένα έντυπο κυβερνητικής ταυτοποίησης


Πόσο καιρό θα πάρει η διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης;

Για τους πιο πρόσφατους χρόνους διεκπεραίωσης των αιτήσεων, επισκεφθείτε τον τοπικό ιστότοπο του Γραφείου Διεκπεραίωσης Βίζας (Βίζα).

 

Θα χρειαστεί να παρευρεθώ σε συνέντευξη στο Γραφείο Διεκπεραίωσης Βίζας;

Το Τμήμα Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά μπορεί να σας ζητήσει να παρευρεθείτε σε συνέντευξη στο Γραφείο Χορήγησης Βίζας.

 

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα (ανατρέξτε στην καρτέλα "Επικοινωνήστε Μαζί μας" στα αριστερά αυτής της σελίδας) ή εναλλακτικά επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Τμήματος Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά.

 

Ποιες πρόσθετες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για μένα;

Το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα παρέχει μια σειρά πρόσθετων υπηρεσιών για να διευκολυνθείτε στην υποβολή της αιτήσεώς σας, όπως φωτοαντίγραφα, υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier), υποβοηθούμενη εισαγωγή δεδομένων (βοήθεια για τη συμπλήρωση των εντύπων).

 

Σκοπεύω να πάω στον Καναδά για σπουδές για λιγότερο από έξι μήνες, αλλά θα ήθελα να επεκτείνω τις σπουδές μου.

Μεταβείτε στον ιστότοπο: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/eligibility.html

Έγγραφα

Ποια έγγραφα χρειάζομαι για την αίτησή μου χορήγησης βίζας;

Τα απαιτούμενα έγγραφα εξαρτώνται από το σκοπό του ταξιδιού σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τύποι Βίζας" και ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσμους που παρέχονται εκεί ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά.

 

Μπορεί το Γραφείο Εκδόσεως Βίζας να μου ζητήσει να παράσχω πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες;

YΝαι, το Γραφείο Χορήγησης Βίζας μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλετε πρόσθετα έγγραφαΘα γίνει ενημέρωση σχετικά με το Online Σύστημα Παρακολούθησης Αιτήσεων και εν συνεχεία θα σας σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση ότι έχετε λάβει τις οδηγίες. 

 

Θα ήθελα να πάω στον Καναδά ως φοιτητής. Ποιες είναι οι ανάγκες χρηματοδότησης;

Οι ανάγκες χρηματοδότησης για φοιτητές εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, και από την προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής σας στον Καναδά. Μετανάστευση, Πρόσφυγες και Ιθαγένεια του ΚαναδάΣυνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο τουΤμήματος Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και να βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφά σας πληρούν αυτά τα κριτήρια κατά την υποβολή της αίτησής σας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα.

Εάν είστε φοιτητής με προορισμό την Επαρχία του Κεμπέκ, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο Quebec Immigration-Κεμπέκ.