Τι πρέπει να φέρετε μαζί σας

Tι θα πρέπει να προσκομίσετε στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα

 1. Εκτυπώστε το email με το ραντεβού σας

  Το οποίο σας διαβιβάστηκε μετά το κλείσιμο του ραντεβού σας

 1. Εν ισχύει διαβατήριο ή ταξιδιωτικά έγγραφα

  Με τουλάχιστον 2 σελίδες κενές και στις δύο όψεις

 1. Εκτύπωση της συμπληρωμένης αίτησης για βίζα

  Μόνο μικρές χειρογραφικές τροποποιήσεις αυτού του εντύπου θα γίνουν δεκτές στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα

 1. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα

  Δείτε τη σελίδα της κυβέρνησης του Καναδά όλες τις οδηγίες

 1. Αν έχετε αγοράσει πρόσθετες υπηρεσίες στο διαδίκτυο

  Εκτύπωση της απόδειξής σας