Προγραμματίσετε ένα ραντεβού βιομετρική εγγραφή

Aπό τις 2 Νοεμβρίου 2019, το πρότερο ραντεβού είναι υποχρεωτικό για τη βιομετρική εγγραφή στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα.

Για να μάθετε εάν πρέπει να δώσετε βιομετρικά http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

Με αποκλειστικό σκοπό τον προγραμματισμό ραντεβού, η VFS Global θα συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από τον αιτούντα.

Μην συμπεριλάβετε άλλες προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται από το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακή συζήτηση, SMS ή άλλες μη ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ένα έντυπο συγκατάθεσης θα ζητηθεί από τον Αιτούντα. Εάν προτίθεσθε να ζητήσετε ραντεβού επείγουσας ανάγκης για σκοπούς συλλογής βιομετρικών στοιχείων, μπορείτε να το πράξετε παρέχοντας τα προς τούτο αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη στιγμή του ραντεβού. Μεταξύ των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνεται σημείωμα ή άλλη τεκμηρίωση από έναν υπεύθυνο.

 • Διαδικτυακά (Online)

  Κάντε εδώ κλικ να προγραμματίσετε ένα ραντεβού. Ο σύνδεσμος θα σας ανακατευθύνει σε μια οθόνη σύνδεσης με την υπηρεσία των ραντεβού που σας επιτρέπει να:

  Προγραμματίσετε ένα ραντεβού

  Προγραμματίσετε εκ των προτέρων ένα ραντεβού

  • Ακυρώσετε ένα ραντεβού

  Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελίδα για να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης και να προγραμματίσετε ένα ραντεβού. Παρακαλώ σημειώστε:

  Η VFS Global θα συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τον προγραμματισμό ραντεβού.Μην συμπεριλάβετε άλλες προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται από το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακή συζήτηση, SMS ή άλλη μη ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία.

  Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο συναίνεσης.• Η επιστολή για το ραντεβού θα παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του ραντεβού, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

  Θα χρειαστεί να προσέλθετε στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα.

  Μπορείτε να κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε γύρω από τους κανονισμούς ασφαλείας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα.

 • Αν θέλετε να προγραμματίσετε ραντεβού μέσω τηλεφώνου, μπορείτε να το κάνετε καλώντας τον αριθμό τηλεφωνικής γραμμής άμεσης βοήθειας: +302112341423. Ένας εκπρόσωπος του κέντρου επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμος για να σας βοηθήσει στον προγραμματισμό, τον αναπρογραμματισμό ή την ακύρωση ενός ραντεβού.

  Η VFS Global θα συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τον προγραμματισμό ραντεβού.Μην συμπεριλάβετε άλλες προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται από το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακή συζήτηση, SMS ή άλλη μη ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία.

  Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο συναίνεσης. Η επιστολή για το ραντεβού θα παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του ραντεβού, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

  Θα χρειαστεί να προσέλθετε στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα.

  Μπορείτε να κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε γύρω από τους κανονισμούς ασφαλείας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα.


 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

  IΕάν επιθυμείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή φόρμα.

  Please note:

  Η VFS Global θα συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τον προγραμματισμό ραντεβού.Μην συμπεριλάβετε άλλες προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται από το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακή συζήτηση, SMS ή άλλη μη ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία.

  Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο συναίνεσης. Η επιστολή για το ραντεβού θα παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του ραντεβού, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

  Θα χρειαστεί να προσέλθετε στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα.

  Μπορείτε να κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε γύρω από τους κανονισμούς ασφαλείας στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα.

 • Διαδικτυακή συζήτηση

  IΑν θέλετε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού χρησιμοποιώντας το “Συζήτηση Τώρα”, μπορείτε να το κάνετε κάνοντας κλικ εδώ,

  Ένας εκπρόσωπος του κέντρου επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμος για να σας βοηθήσει στον προγραμματισμό, τον επανα-προγραμματισμό ή την ακύρωση ενός ραντεβού.

  Παρακαλώ σημειώστε:

  Η VFS Global θα συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τον προγραμματισμό ραντεβού. Μην συμπεριλάβετε άλλες προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που απαιτούνται από το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακή συζήτηση, SMS ή άλλη μη ασφαλή ηλεκτρονική. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο συγκατάθεσης.

  Θα χρειαστεί να προσέλθετε στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα 15 λεπτά πριν από την ώρα που σας έχει γνωστοποιηθεί για το ραντεβού.

 • Αυτοπροσώπως

  Αν επιθυμείτε να:

  Προγραμματίσετε ένα ραντεβού αυτοπροσώπως

  Επανα-προγραμματίσετε ένα ραντεβού αυτοπροσώπως

  Ακυρώσετε ραντεβού αυτοπροσώπως

  Μπορείτε να προσέρχεστε στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών λειτουργίας για να ζητήσετε αυτήν την υπηρεσία καθώς και για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτοεξυπηρέτησης

  Παρακαλώ σημειώστε:

  Η VFS Global θα συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τον προγραμματισμό ραντεβού.

  Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να βρείτε μια τοποθεσία του πλησιέστερου ΚέντρουΥποβολής Αιτήσεων για Βίζα