Σχετικά με μας 

Ποιοί είμαστε

Λόγω της σύμβασης που έχει συνάψει με τη κυβέρνηση του Καναδά, η VFS Global θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση Καναδικής βίζας μέσω ενός δικτύου του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα. 

Αυτό το παγκόσμιο δίκτυο του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα προσφέρει αυξημένη πρόσβαση και βελτιωμένες διοικητικές υπηρεσίες στους Αιτούντες μέσω μιας αξιόπιστης προσέγγισης παροχής υπηρεσιών, η οποία θα υποστηρίζει και τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων. 

Το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεως για Καναδική Βίζα παρέχει αποκλειστική υπηρεσία για τη κυβέρνηση του Καναδά και είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες προσωρινής διαμονής (βίζες επισκεπτών, βίζες για σπουδές και άδειες εργασίας) και αιτήσεις ταξιδιωτικών εγγράφων από καναδούς μόνιμους κατοίκους στην Ελλάδα. 

Το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, όπως προγραμματισμό των ραντεβού, συλλογή αιτήσεων για βίζα, εγγραφή βιομετρικών στοιχείων και επιστροφή διαβατηρίων σε σφραγισμένους φακέλους με την απόφαση στους αιτούντες. 

Το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες και διοικητικές υπηρεσίες σχετικά με αιτήσεις προσωρινής διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των αδειών σπουδών και εργασίας, καθώς και ταξιδιωτικών εγγράφων για μόνιμους κατοίκους του Καναδά. 

Το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Βίζα δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει πληροφορίες ή να απαντά σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αιτήσεις μόνιμης διαμονής και Καναδικές προξενικές υπηρεσίες. Τούτο συμπεριλαμβάνει την Εξπρές Άδεια Εισόδου για εξειδικευμένους μετανάστες, την ηλεκτρονική υποστήριξη των αιτήσεων, την Καναδική ιθαγένεια και οποιεσδήποτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα αίτησης για βίζα, τα δικαιολογητικά έγγραφα ή οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για Βίζα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Μετανάστευσης, Προσφύγων και Καναδικής Υπηκοότητας (IRCC). Η απόφαση έκδοσης ή άρνησης βίζας λαμβάνεται αποκλειστικά από τα στελέχη μετανάστευσης του IRCC, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση βίζας μετανάστευσης στον Καναδά. 

Σημειώστε ότι η VFS Global, συμπεριλαμβανομένου του CVAC, δεν είναι ούτε αντιπρόσωπος ούτε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Καναδά. Το CVAC δεν έχει κανένα ρόλο ή επιρροή στην έκβαση μιας αίτησης και δεν προσφέρει καμία αξιολογική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vfsglobal.com

Προειδοποίηση για απάτες σχετικά με τη μετανάστευση!

Προσοχή στις δόλιες προσφορές εργασίας.Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ποιος αποφασίζει εάν θα πάρω βίζα;

Η αίτησή σας για θεώρηση θα υποβληθεί σε επεξεργασία από την κυβέρνηση του Καναδά, η οποία λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με την αίτησή σας για βίζα. Η VFS Global και το προσωπικό της δεν παίζουν ρόλο ούτε επηρεάζουν το αποτέλεσμα της αίτησής σας για βίζα. Η VFS Global μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μόνο για να διασφαλίσει ότι η αίτησή σας για βίζα έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί σωστά.